Har du frågor?

Prata med din kontaktperson som gav dig login-uppgifterna om du har några frågor om själva bokningarna eller om era tider. Är det problem med systemet får du gärna kontakta Boka en tid.